Mladí komunity Emmanuel Článků

8 září, 2021 / / Aktuálně
2 srpna, 2021 / / Aktuálně

“Dnes spolu zahájíme desetiměsíční pouť rozhovorů o tom, jak nádherné je být rodinou. Každý je volán, aby s láskou pečoval o život rodiny. Protože rodina nikdy není problém. Vždy je to dar. A z hlediska budoucnosti je to příležitost”
~ papež František

14 června, 2021 / / Aktuálně

Červen je měsíc nejsvětějšího srdce Ježíšova! Pozdravit Ho můžeme tuhle středu na večeru milosrdenství. Pojďme odevzdat vše, co nás tíží, ale i prostě to, co nám v životě dělá radost a co právě teď žijeme.

25 března, 2021 / / Aktuálně

Velikonoce jsou svátky, skrze které se nám do srdcí zapisuje skutečnost, že On je opravdu živý – a to v každém z nás. Spolu s brněnským DCM Tě zveme ke společnému prožití a zažití této skutečnosti přes online stream tridua.

16 ledna, 2021 / / Aktuálně

Bůh k nám často přichází v jednoduchosti, v každodennosti. Pojď za Ním i ty, řekni jen své “hi!” a v tichu mu svěř vše, co ti leží na srdci.

14 prosince, 2020 / / Aktuálně
13 září, 2020 / / Aktuálně

Po prázdninové pauze vás chceme pozvat ke společnému prožití mše. Celý večer bude provázen tématikou víra, naděje a láska.

8 června, 2020 / / Aktuálně
27 května, 2020 / / Aktuálně
19 února, 2020 / / Aktuálně

Čtvrtého března se opět sejdeme slavit společně mši svatou. Tentokrát začneme Korunkou Božího milosrdenství.