Emmanuel School of Mission

Láká tě představa dát rok svého života Bohu? Dát se mu k dispozici, otevřít svoje srdce jemu a lidem, které ti pošle do cesty?

ESM je škola, která ti pomůže postavit svůj život na Bohu. Čeká tě denní slavení liturgie, modlitba chval i adorace. Budeš se účastnit vyučování a diskuzí s odborníky na aktuální témata ve světě. Budeš součástí kreativních misijních projektů a hlavně zažiješ společenství mladých lidí z celého světa, kteří touží Boží lásku zažívat i rozdávat.

Mnoho ex-studentů máme i mezi sebou, ozvi se nám, jestli by ses chtěl dozvědět více.

ESM. O co jde?

„Give all, get more!“

„Je to, jako bys v jednom roce zažila tři.“
„Byl to nejlepší rok mého života!“
„V ESM si sáhne na dno každý. Nikdy bych ale neměnil.“

Evangelizační škola komunity Emmanuel, ESM, znamená dát rok života Bohu. Znamená to hlavně se intenzivně ponořit do duchovního života, žít v úzkém společenství s dalšími lidmi z celého světa, odpovědět si na mnoho otázek v oblasti víry, křesťanství i církve a pochopit, co znamená předávat víru dál a zvát ostatní k Bohu.

Jde o to poznat Boha mnohem víc než dosud (ať už to pro Tebe doteď znamenalo cokoli), naučit se ostatní přijímat takové, jací jsou a zažít toto přijetí sám na sobě.

Všech sedm evangelizačních škol má stejný systém. Studenti žijí devět měsíců ve společném domě, kde probíhá vyučování, modlitba a společný život. Nedílnou součástí školy je i evangelizace.

Evangelizační škola není pro „V.I.P. svaté a vybrané“ jedince. Je především pro všechny, kdo berou svůj vztah s Bohem vážně, kdo se nechtějí spokojit s málem, kdo jsou odhodlaní dát mu vše. I když občas pochybují a neví si rady. Proč to má smysl? Protože Bůh jim dá mnohem víc, než předem vůbec tuší.

Duchovní život
Studenti v ESM mají během 9 měsíců možnost žít společně každodenní modlitbu chval, adoraci a mši svatou. Každý má také duchovního doprovázejícího, častou možnost rozhovoru s knězem nebo zpovědi. Několikrát za rok se jede na duchovní cvičení, která jsou vždy hlubokým a intenzivním zážitkem.

Výuka
Zvláště v prvních třech měsících je opravdu mnoho času věnováno vyučování. Do školy jezdí lektoři a profesoři z různých univerzit i odborníci z praxe, aby přednášeli a diskutovali o tématech, jako jsou například křesťanská teologie, filosofie, etika, religionistika, nauka církve, psychologie, antropologie nebo dějiny. Proč existuje ve světě zlo? Jaká je vlastně církev a co si myslí o homosexualitě nebo potratech? V čem spočívá krása liturgie? Jaký je Kristus? A co znamená život křesťana v moderní době? Ve výuce jsou probírány nejen tyto otázky, ale i všechny další, s kterými se mladý člověk v dnešním světě může setkat.

Společenství
Život pohromadě s dalšími mladými lidmi je akční, vtipný, obohacující, ale občas i náročný, protože člověk naráží na limity druhých i na ty svoje. Celé to má ale velký efekt: naučit se přijímat druhé takové, jací jsou. Přijmout sám sebe, se svými klady i nedostatky, a být doopravdy sám sebou před druhými.

Evangelizace
Misie nemusí být pouze v Africe, ale i třeba uprostřed evropského velkoměsta. Hovořit s lidmi o víře i o Bohu, nikoli v křeči, ale uvolněně, naučit se naslouchat a vcítit se do druhého, o to jde při evangelizaci. Ne proto, že bychom museli „prodávat Boha na ulici“, ale proto, že Jeho láska je něco tak neodolatelného, že si to prostě nemůžeme nechat pro sebe. Proto jezdí studenti ESM několikrát ročně na různé misie. Každá škola má nějaké své specifikum, které se projevuje i ve způsobu evangelizace. Například ESM v Německu je více zaměřená na hudbu a studenti se během roku učí využívat své hudební talenty k tomu, aby mohli zprostředkovat radost a Boží lásku druhým.

Chceš vědět víc? Zeptej se!
Podívej se na jednotlivé ESM školy zde. Každá škola je něčím specifická.

Přihláška do evangelizační školy je trochu jiná než na klasické univerzity. Obvykle je potřeba poslat motivační dopis a zúčastnit se pohovoru, buď osobně nebo po Skypu. Není to o tom, jestli splňuješ nějaké požadavky, znalosti atd., ale spíše se společně hledá a rozlišuje, jestli je to pro Tebe i pro školu v ten daný rok to správné rozhodnutí. Věkové rozmezí studentů je většinou od osmnácti do třiceti let.
Pokud tě zajímá víc informací, neboj se nám napsat, spousta z nás ESM absolvovala a můžeme ti zodpovědět všechny možné i nemožné dotazy. Kontaktuj nás třeba na mailu mladi@emmanuel.cz anebo můžeš přes uvedené webové stránky kontaktovat přímo týmy jednotlivých škol. Všichni ti rádi odpovíme na jakýkoliv dotaz ohledně ESM.

Nejnovější příspěvky

Vojtěch Napsal(a):