Do Otcovy náruče

KDY: ve středu 15. 6., od 19:00
KDE: kostel sv. Tomáše v Brně

V rámci posledního středečního setkání mladých chystáme večer Božího milosrdenství s názvem: “Do Otcovy náruče“. Jde o večer, kdy budeme moci společně Boha chválit, děkovat mu za všechno, co dělá v našich životech, adorovat ho a klanět se mu v eucharistii. V průběhu večera bude možnost přijmout svátost smíření nebo se ve skupince přímluvné modlitby modlit za tvoje prosby.

Neváhej, vezmi kamarády a příjď! Začínáme v 19:00 v kostele sv. Tomáše v Brně.

Co že je to vlastně ta přímluvná modlitba? V boční lodi kostela sedí dva lidé a vedle sebe mají nachystanou židli. Můžeš si za nimi přisednout a říct jim, za co se chceš modlit. A oni s tebou pár minut posedí a modlí se za tebe a za to, s čím přicházíš. Neboj, je to dobrý 😉

Je to asi jako když mu sestry vzkázaly: “Pane, ten, kterého máš rád, je nemocen.” (Jan 11,3)  Ty sestry, to jsou ti lidé, kteří se s tebou modlí. A ten vzkaz je modlitba. A oni jen říkají Pánu: „ten, kterého máš rád, je nemocen“. Nevíme, proč to od nás chce Pán slyšet, sám to dobře ví. Ale když mu to takto vzkážeme, tak On pak přijde. Někdy otálí jako v tom evangeliu, ale vždy přijde.

Nejnovější příspěvky

Maňa Napsal(a):