Komunita Emmanuel

Komunita Emmanuel je katolická charismatická komunita. Z jednoho malého modlitebního společenství vznikla roku 1972 v Paříži. Založil ji filmový kritik Pierre Goursat spolu s Martine Laffitte. Z malé modlitební skupinky bylo zanedlouho společenství s pěti sty členy, postupně se rozšířilo i do ostatnch zemí v Evropě, v roce 1990 i do České republiky. V roce 1998 bylo schváleno Vatikánem jako mezinárodní církevní společenství. Dnes je komunita Emmanuel zastoupena v 57 zemích světa a má přibližně 9 000 členů.

Komunita Emmanuel má tři pilíře:

  1. Adorace – každodenní setkání s živým Ježíšem přítomným ve svátostech a v Božím slově

  2. Soucítění – z adorace vycházející zájem a starost o druhé

  3. Evangelizace – soucítění dává vzniknout žízni po zvěstování Boha, který je s námi

 

 

“Hle, Panna počne a porodí Syna a dají mu jméno Emmanuel, to jest přeloženo Bůh s námi.  (Mt 1, 23)”

 

 

To, že jsme Komunita, neznamená, že bychom žili v nějakém domě všichni společně. „Emmanuel“ znamená „Bůh s námi“ a právě toto slovo se snaží členové komunity žít ve světě – v rodině, v práci, ve škole, ve farnosti, s přáteli…

“Emmanuel je pro mě svědectvím víry ve společenství. Je to jeden ze základních pilířů, na kterém každý den stavím. Dává mi útěchu, dává mi naději, sílu, ale i úkol -povolání v církvi. Veliký význam pro mě má adorace, krásné francouzské, ale i mezinárodní písně a tkz. maisonnée, kde se můžu sdílet a kde je místo a čas se za sebe navzájem modlit. Bohu jsem vděčný, že jsem toto společenství poznal a stále hledám co mi tím chce říct a kam mě chce skrze toto pozvat.”

“Komunita Emmanuel je jak pro mladé, tak pro staré, pro studenty, rodiny, kněze i sestry, … prostě pro všechny. A ti dohromady tvoří jednu komunitu, jednu rodinu. Podle mě je to v dnešní společnosti něco velmi zvláštního, ale něco velmi nezbytného pro bourání bariér mezi těmito skupinami.”

Komunita Emmanuel pořádá spoustu akcí nejen pro mladé. Sleduj také web komunity Emmanuel nebo s námi zůstaň v kontaktu na třeba facebooku.

www.emmanuel.cz   Facebook Mladí Emmanuel  Facebook Komunita Emmanuel