Kdo jsme my

Ač jsme již někteří překročili hranici dospělosti, většina i té křesťanské (biřmování), stále se nazýváme mladými a je v nás ukryto nebývalé množství energie, radosti, úsměvů a nadání! Přišli jsme na to, že tohle všechno se ještě umocní, když se společně setkáváme a čerpáme přímo u zdroje – u Boha! Právě díky němu naše setkávání má smysl, naše radost se násobí a cítíme se s Ním dobře. Otevřená setkání máme každou třetí středu v měsíci a první středy v měsíci slavíme společně mši svatou v kostele sv. Tomáše. Občas se také vydáme na společnou cestu na setkání mladých v německém Altöttingu, či polské Čenstochové, kde mnoho z nás udělalo velkou zkušenost s Bohem.
Protože si přejeme, abys o takové skvělé zážitky nepřišel ani ty, tak tě zveme na společné setkávání s námi. PŘIJĎ! Těšíme se na tebe! 🙂